Vuorovaikutteinen näyttely ”Kertova kaupunkitila. Graafista suunnittelua ja typografiaa Tallinnan kaupunkitilassa” (16.06.2022 – 16.06.2023…

Vuorovaikutteista näyttelyä voi kokea parhaiten verkkokarttasovelluksen tallinn.design ja kaupungilla tapahtuvan kävelyn yhdistelmällä. Hankkeen tavoitteena on tarkkailla graafiseen suunnitteluun liittyviä kerrostumia Tallinnan arkisessä kaupunkitilassa. Näyttelyä varten alan ammattilaiset ovat koonneet yhteensä 23 esimerkkiä, joiden yhteydessä on lyhyitä esittelytekstejä sekä nykyaikaisia ja historiallisia kuvia

Read the original here:
Vuorovaikutteinen näyttely ”Kertova kaupunkitila. Graafista suunnittelua ja typografiaa Tallinnan kaupunkitilassa” (16.06.2022 – 16.06.2023…